Bildet viser kjøkkenet i storhytten på Dissen Seter Hytteutleie - Høvringen - Rondane
Bildet viser kjøkkenet i storhytten på Dissen Seter Hytteutleie - Høvringen - Rondane